โรงงานดำรงกิจ เอ็นจิเนียริ่ง


โรงงานผลิตเครื่องจักร


เครื่องผลิตเส้นหมี่


เครื่องโม่ข้าว


เครื่องผลิตก๋วยจั๊บญวน


และตู้อบแห้ง


รับเจาะตะแกรงทุกชนิด